Articles

Anneli Porri. Mitu Ligudikku on väärt teie töö? Kultuur.err.ee, 24.11.2013

Anneli Porri. Kas on olemas nähtavaid lahendusi? Vikerkaar, nr: 7-8, 2012

Hanno Soans. Visible Solutions LLC. www.cca.ee, 2012

Beth Rose Caird. The Artist Doesn’t Get His Hands Dirty: Visible Solutions and other impossible histories. Un Magazine 6.2, 2012

Indrek Grigor. Mis asi on OÜ Visible Solutions? Sirp, nr: 47, 15.12.2011

Anneli Porri. Follow the Invisible Hand! Studija magazine 74, 2010

Reet Varblane. Pealelend: OÜ Visible Solutions.  Sirp, 07.05.2010

Catalogues

Society Acts: The Moderna Exhibition 2014. Moderna Museet  2014

Liquid Assets: In The Aftermath of the Transformation of Capital. Mousse 2013

Where You End, I Begin. Estonian Union of Photography Artists, 2013

Manifesta 9: The Deep of the Modern. Silvana Editoriale 2012

Manifesta 9: The Deep of the Modern. digital catalog, Manifesta Foundation 2012

ART IST KUKU NU UT: Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivne uurimus ja lisad. Art ist kuku nu ut 2010

Books

Concise Visible Solutions. Visible Solutions LLC 2010